Contact Us


MONO JSC

MONO COSMETICS JOINT STOCK COMPANY

Tel: 028. 350 68 100

Hotline: 0909 298 100

Website: mono.vn

Taxcode: 0305 648 356

67/892 Nguyễn Ảnh Thủ, Cụm Công Nghiệp Quang Trung, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM